Hans Henkemans en zijn tijdgenoten zijn nu onbekend bij de huidige generatie en lijken te zijn verdwenen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zijn werk blijft echter van grote betekenis voor de Nederlandse muziek. Stichting Hans Henkemans stelt zich ten doel om de artistieke erfenis van Hans Henkemans als componist en pianist te beheren en bij een breed en internationaal publiek bekend te maken. Wij streven ernaar om vooral een nieuwe generatie musici enthousiast te maken voor zijn muziek en hen bij de uitvoering daarvan financieel te ondersteunen.

De eerste stappen zijn al gezet. De documentaire ‘Weggewist’ over het leven en werk van Hans Henkemans heeft in 2022 al veel mensen enthousiast gemaakt voor zijn muziek. Dirigenten Ed Spanjaard en Jac van Steen, die met Henkemans hebben samengewerkt en zijn muziek door en door kennen, hebben al veel jonge musici laten kennismaken met Henkemans’ muziek.

En met succes: Liza Ferschtman speelde samen met Ed Spanjaard de vioolsonate van Henkemans, Arthur en Lucas Jussen namen Henkemans Quatre-Mains op voor hun album Dutch Masters, Nikola Meeuwsen speelde het derde pianoconcert en Mattias Spee liet zich inspireren door het archief van nooit eerder gepubliceerde manuscripten van Henkemans met als resultaat een album met diverse composities van Hans Henkemans.

De Stichting Hans Henkemans organiseert huisconcerten en ondersteunt mensen die het werk van Hans Henkemans willen uitvoeren, onderzoeken of anderszins onder de aandacht van een publiek willen brengen. Met deze website maken we het werk en levensverhaal van Hans Henkemans toegankelijk voor een breed publiek, we archiveren alle informatie over zijn leven en werk en houden onze lezers op de hoogte van de actuele gebeurtenissen.

De Stichting Hans Henkemans staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82453055. Het RSIN nummer is 862476665. Het adres is Sophialaan 41, 3743 CV, Baarn

Bestuur
Voorzitter: Ed Spanjaard
Secretaris/penningmeester: Erik Boom
Bestuurslid: Harro Henkemans en Melchior Huurdeman

De bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten.

De Raad van Advies
Jac van Steen, Jaap Hülsmann, Vincent van Wijk en Mattias Spee.

Het Comité van Aanbeveling
Elly Ameling, Bernd Brackman, Hedy d’ Ancona, Ton Demmers, Liza Ferschtman, Jan Wijn † en Hawar Tawfiq.

Donaties
De Stichting Hans Henkemans heeft de ANBI status en ontvangt geen overheidssteun. Donaties zijn welkom op rekeningnummer NL86 ABNA 0104 8271 06.

Doelstelling
Statutair heeft de Stichting Hans Henkemans als doelstelling:
Het in ere houden van de artistieke erfenis en de persoon van de componist, pianist en psychiater Hans Henkemans, het behoud, de ordening, de verspreiding en de waardering van zijn werk en zijn uitvoeringen, het ondersteunen van initiatieven daartoe; Het verrichten van alle verdere handelingen die met deze doelomschrijving in de ruimste zin verband houden, daartoe behoren of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Activiteiten
De Stichting Hans Henkemans is haar activiteiten gestart in de zomer van 2021 met het organiseren van een oprichtingsbijeenkomst en het ontwikkelen van de website.

Financiën
De Stichting Hans Henkemans is gestart met het werven van fondsen voor het ontwikkelen van activiteiten in het kader van haar doelstelling.

Beleidsplan
Statuten
Jaarverslag 2023