Op woensdag 9 mei 1962 publiceerde Henkemans een artikel in Het Algemeen Handelsblad waarin hij voorstelde de toenmalige vernieuwende muziek een nieuwe naam te geven. Voor hem waren deze ‘muzikale experimenten’ wezenlijk iets anders dan wat men ‘al eeuwen muziek noemde’. Hij stelde voor die ‘exploraties van de klankchaos’, die volgens hem een ‘nieuwe auditieve kunstvorm’ waren, de naam Soniek te geven. Het artikel maakt uitvoerige discussies los van critici, muziekmakers en luisteraars en het gaat een rol spelen in het debat over de vernieuwing van de muziekcultuur als geheel.