Piano concerto no. 24 in c KV 491 (1786):

1 allegro (cadens: Hans Henkemans)
2 larghetto
3 allegretto

Hans Henkemans, piano
Wiener Symphoniker c.b. Rudolf Moralt
Recorded: 1955 10 04-08

Piano concerto no. 19 in F KV 459 (1784):

4 allegro
5 allegretto
6 allegro assai

Hans Henkemans, piano
Wiener Symphoniker c.b. John Pritchard
Recorded: 1953 03 17+24

LP 30 cm: Fontana 695 046 KL