Uw steun wordt gewaardeerd. De Stichting Hans Henkemans heeft de ANBI status en ontvangt geen overheidssteun. Donaties zijn welkom op rekeningnummer NL86 ABNA 0104 8271 06 ten name van Stichting Hans Henkemans.